Malmgards Sädesmagasin Ab webbutik

Registerbeskrivning om kauppa.malmgard.fi webbutikens kundregistering:

Enligt den finska personuppgiftslagen (523/99) 10 § följer här en registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Malmgårds Sädesmagasin Ab
(Malmgårdin Viljamakasiini Oy)
Malmgård 47
07720 Malmgård

2. Ansvarig kontaktperson:

Henrik Creutz
Malmgård Egendom
07720 Malmgård

tel. 040 514 7475

3. Registrets namn

Malmgårds Sädesmagasin Ab webbutikens kundregister

4. Syftet med personuppgifterna

Registret används endast av webbutiken när den är i kontakt med kunden. Att beställa produkter kräver ingen registrering i kunddatabasen.

5. Registrets datainnehåll

Grundläggande data om kunden: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, ort, telefonnummer, mobilnummer, epostadress, orderhistorik och spårning av leverans.

Registret lagras med kundens tillstånd och används för marknadskommunikation.

6. Informationskällor

Kontaktuppgifterna sparas i samband med registrering. Övrig information sparas efter kunden gjort en beställning i webbutiken.

Registeradministratören delar inte denna information med utomstående part.

7. Ta bort data

Information kan tas bort på kundens begäran.

9. Principer för dataskydd

Registerhållarens informationssystem samt filer är skyddade med den teknik som normalt används för liknande dataskydd. För att komma åt registret krävs ett personligt användarnamn och lösenord, vilket endast beviljas till personer som hör till personalen och som har en uppgift där tillgång till detta register krävs.

Malmgårds Sädesmagasin Ab sparar endast information från webbplatsen kauppa.malmgard.fi. Varken kreditkortsinformation eller bankkoder ses eller behandlas av systemet.